Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.2.2 Projekt “Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą”

Beneficjent: Pietrowice Wielkie
Tytuł projektu: Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą.
Koszt całkowity: 9 591 326,36 zł
Kwota wnioskowana: 6 796 621,26 zł (71,58%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sieprnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego Centrum społeczno – kulturalnego z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich w celu nadania nowych społecznych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji zdegradowanemu obszarowi poprzemysłowemu po byłej słodowni. Projekt przyczyni się do likwidacji istotnych problemów na obszarze gminy, wpłynie na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwi rozwój społeczno – kulturalny i ożywienie gospodarcze gminy.  W efekcie realizacji projektu powstaną 3 nowe miejsca pracy, nastąpi podniesienie komfortu życia mieszkańców w zakresie dostępu do bazy społeczno – kulturalnej i edukacji ustawicznej, stworzona zostanie profesjonalna baza widowiskowo – wystawiennicza na potrzeby większych imprez kulturalnych i tradycyjnych eko – wystaw.

Zakres projektu obejmuje:
– Nabycie zdegradowanego obszaru dawnej słodowni
– Adaptację przestrzeni i budynków na centrum społeczno kulturalne z przestrzenią wystawieniczą i wyposażenie obiektów w niezbędne elementy pozwalające im pełnić swe funkcje

Stan techniczny budynków wymaga podjęcia natychmiastowych prac remontowo – adaptacjnych. Brak wykorzystania dużego obszaru zdegradowanego przy obecnym niskim dostępie do infrastruktury społeczno – -kulturalnej i edukacji ustawicznej i brak likwidacji chaosu przestrzennego skutkuje brakiem atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Realizacja projektu rozwiązuje wymienione problemy.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie

Przetargi

01.09.2008 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum społeczno-kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą

01.04.2009 Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich