Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski / Etap I”

Beneficjent: Gmina Wodzisław Śląski
Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski – Etap I
Koszt całkowity: 34 989 088,60 zł
Kwota wnioskowana: 11 517 38,05 zł (57,89%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Projekt stanowi etap całej koncepcji udrożnienia ruchu w centrum miasta Wodzisławia Śl. i powiatu wodzisławskiego oraz uzupełnienia kluczowej sieci dróg pomiędzy DW 933 (ul. Pszowska), DK 78 (ul. Rybnicka) a DW 932 (skrzyżowanie ul. Marklowickiej/Łużyckiej). Projekt (Etap I) obejmuje przebudowę 1,3 km drogi (poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych) od skrzyżowania ul. Pszowska/Matuszczyka w ciągu ul. Matuszczyka, ul. 26 Marca wraz z przebudową mostu i skrzyżowania Matuszczyka/Radlińska oraz budowę  0,7 km odcinka drogi łączącej drogę gminną (ul. 26 Marca, od ronda obok Tesco) z drogą krajową DK 78 (ul. Rybnicka).

Obecny stan techniczny zużytej infrastruktury drogowej powoduje uciążliwości dla użytkowników, znaczne utrudnienia w płynnym ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Z uwagi na  ciągle rosnące natężenie ruchu pojazdów wszystkich kategorii na odcinku będącym przedmiotem projektu oraz skumulowanie ruchu w jednym ciągu drogowym istnieje potrzeba odciążenia istniejącej drogi oraz rozproszenie ruchu na dwa niezależne układy. Wiadukt na ul. Matuszczyka, według analizy stanu technicznego obiektu, wymaga obecnie gruntownej przebudowy. Brak działań w tym zakresie spowoduje całkowite zamknięcie ruchu na tym odcinku. Ponadto biegnące przez miasto DW 933, DW 932 i DK 78 – kluczowe arterie komunikacyjne Subregionu Zachodniego zbiegają się na terenie miasta Wodzisławia Śl., strumienie ruchu kumulują się i nakładają na ruch lokalny, który nie jest oddzielony od ruchu tranzytowego. Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci drogowej w centrum miasta Wodzisławia Śląskiego.”

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Wodzisław Śl.

Aktualności

17.06.2009 Będzie projekt budowlany i wykonawczy

21.01.2010 Ruszy budowa drogi zbiorczej!

02.02.2010 Ruszyła budowa drogi zbiorczej

02.05.2010 Trwa budowa drogi zbiorczej

28.07.2010 Niebawem rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulic Marklowickiej i Łużyckiej

19.07.2011 Koniec budowy I etapu Drogi Zbiorczej

01.08.2011 I etap uroczyście otwarty

Przetargi

27.07.2007 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. – Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. – Etap I i II

08.10.2009 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)

25.11.2011 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim