O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności


Z samorządu

19.01.2017
Sieć gazowa w Radlinie? To możliwe, ale najpierw…

![CDATA[ .fb-like span { overflow:visible !important; width:4...

21.01.2017 OGŁOSZENIE

zobacz więcej

Fundusze unijne

14.01.2017 Zasady zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europ...
W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony benef...
13.01.2017 Zasady zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europ...
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosk...
13.01.2017 Wyniki oceny formalno-merytorycznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techni...
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór ...
13.01.2017 Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa War...
W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków for...
13.01.2017 Przekazanie wniosków o dofinansowanie do oceny formalnej – konkurs: RPSL.07.04.0...
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Wojewódz...
13.01.2017 Warsztaty z rozliczania projektów efsowych i efrowych
Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął za...
13.01.2017 Zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS
Informujemy o odstąpieniu od etapu oceny strategicznej ...

Wiadomości z sieci

21.01.2017 Co zrobić z uciążliwym sąsiadem?
Organizowanie imprez z głośną muzyką w porze nocnej, pozbawienie światła słonecznego w mieszkaniu albo… h...
21.01.2017 Miller o Kalicie: Był symbolem polityki z przyjazną twarzą
Testament Tomasza Kality to nie tylko projekt ustawy o ...
21.01.2017 Deputowani: Trump będzie potrzebował Rosji do walki z terroryzmem
W przemówieniu inauguracyjnym Donald Trump mówił o walc...
21.01.2017 Bochenek: Wiążemy wielkie nadzieje z prezydenturą Donalda Trumpa
Wiążemy wielkie nadzieje z prezydenturą Donalda Trumpa,...
21.01.2017 Piekary Śląskie: Złodzieje wykoleili pociąg z węglem
Siedem wagonów wykoleili w Piekarach Śląskich złodzieje...
21.01.2017 Bielan: Jeżeli policja poszukuje demonstrantów, to dlatego, że złamali prawo
Jeżeli policja poszukuje demonstrantów, to dlatego, że ...
21.01.2017 'Wiedomosti': Trump zapowiedział populizm, izolacjonizm i protekcjonizm
Główne zasady, o jakich mówił w przemówieniu inauguracy...

zobacz więcej
zobacz więcej

Galeria zdjęć

zobacz galerie

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys