O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Dokumenty strategiczne

Czym jest RIT? Aktualności Nadużycia Dokumenty strategiczne Sprawozdania

KontaktNabory Rekomendacje

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

DOKUMENTY STRATEGICZNE SUBREGIONU ZACHODNIEGO:


  

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
(dokument obowiązujący od 20.04.2016 r.)

5 692 KB

  

Opinia Ministerstwa Rozwoju w zakresie zgodności Strategii z Umową Partnerstwa

115 KB

  

Opinia IZ RPO WSL o zgodności Strategii z możliwościami finansowania RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

1 157 KB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

(dokument obowiązujący od 30.10.2015 r. do 19.04.2016 r.)

5 705 KB

  

Opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii z Umową Partnerstwa

117 KB

  

Opinia IZ RPO WSL o zgodności Strategii z możliwościami finansowania RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

1 615 KB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

(dokument obowiązujący od 11.05.2015 r. do 29.10.2015 r.)

2 382 KB

--------------------------------------

 

 

  

Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020

2 292 KB

  

Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL - Wojewódzki Urządy Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (dokument obowiązuje od dnia 28.12.2016 r.)

1 003 KB

  

Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT RPO WSL (nieobowiązujące)

1 159 KB


  

Porozumienie nr nr 11/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 marca 2015 roku

1 800 KB

  

Aneks nr 1 do Porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1 817 KB

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 I USZCZEGÓŁOWIENIA:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

 

Po więcej dokumentów związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020 zapraszamy na stronę rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

 

 

 


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys