O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl

Zapraszamy do składania ofert na projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl. Poniżej znajdą Państwo szczegóły zapytania.


  

Wzór oferty

53 KB

  

Wzór umowy

88 KB

  

Zapytanie ofertowe

66 KB

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę projektowania i wykonania portalu internetowego www.subregion.pl

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę projektowania i wykonania portalu internetowego www.subregion.pl za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę LIOOSYS - Adam Rotter, ul. Kościelna 4/9, 44-200 Rybnik oferującą realizację zamówienia za cenę brutto 28.670,00 zł.


  

Wybór oferty

215 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys