O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."

Zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk komputerów przenośnych (laptop) wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".


  

Zapytanie ofertowe

798 KB

  

Wzór oferty

112 KB

  

Wzór umowy

135 KB

  

Załącznik do umowy

105 KB

dotyczy: Komputery przenośne

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu zakupu komputerów przenośnych (laptop) do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę "AF SEKO" spółka z o.o. ul. Bogusławieckiego 17, 43-300 Bielsko Biała, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 2 382,51 (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 51/100 brutto).


  

Wyniki postępowania

531 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys